top of page

BUY 4 GET 1 FREE. FREE SHIPPING ON ALL ORDERS.

PRODUCT DESCRIPTION: Estro8 – Balance Women’s Hormones is a natural product for women to relieve menopause symptoms. Estro8 has been the bestselling product for within 5 years. All the ingredients have been carefully chosen based on the best scientific information available. The primary ingredients are Black Cohosh, Cynanchum Wilfordii, Dong Quai which have demonstrated efficacy supporting their use to relieve perimenopause/menopausal symptoms such as irregular periods, vignal dryness, hot flashes, night sweats, sleeping problems, hair loss, urinary problems, etc.

There are no known significant side effects directly attributed with the recommended serving sizes of Estro8

 

*This product is a dietary supplement and has not been evaluated by the FDA. The product is not intended to diagnose, treat, cure or present any disease

 

PROMOTION: BUY 4 GET 1 FREE

 

FL07 - ESTRO-8 TIỀN MÃN KINH

SKU: FL07
$40.00Price
 • GIỚI THIỆU: 

  Estro8 – Cân Bằng Nội Tiết Tố Nữ là sản phẩm tự nhiên dành cho phụ nữ làm giảm các triệu chứng mãn kinh. Estro8 là sản phẩm bán chạy nhất trong vòng 5 năm. Tất cả các thành phần đã được lựa chọn cẩn thận dựa trên thông tin khoa học tốt nhất hiện có. Các thành phần chính là Black Cohosh, Cynanchum Wilfordii, Dong Quai đã chứng minh hiệu quả hỗ trợ việc sử dụng chúng để làm giảm các triệu chứng tiền mãn kinh/mãn kinh như kinh nguyệt không đều, khô âm đạo, bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, khó ngủ, rụng tóc, tiểu tiện, v.v. Không có tác dụng phụ đáng kể nào được xác định trực tiếp với kích thước phục vụ được khuyến nghị của Estro8

   

  THÀNH PHẦN: Dong Quai Root, Angellica Gigas Nakai Root, Cyanchum Wilfordii Root Extract, Black Cohosh Root Extract.

   

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Là một chất bổ sung chế độ ăn uống, uống một viên hai lần mỗi ngày.

   

  QUY CÁCH: 60 viên/lọ

bottom of page